Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen van Drs Mama.

Drs Mama verzorgt zwangerschapscursussen die voorbereiden op de bevalling en de eerste periode met de baby en kinder- & baby- EHBO cursussen die je leren om in de meest voorkomende ongevallen te handelen. Deze cursussen zijn zowel online als fysiek te volgen.

Artikel 2. De Cursussen
De fysieke zwangerschapscursus worden gevolgd door de zwangere en haar partner of iemand die haar tijdens de bevalling begeleidt. De cursussen worden vooraf ingepland, de data en tijdstippen staan vast.

De EHBO cursus wordt gevolgd door (aanstaand ouders), grootouders, oppas of verzorgers.

Artikel 3. Inschrijving
Inschrijving voor de fysieke cursussen geschiedt per online inschrijfformulier. Drs Mama bevestigt deze inschrijving binnen enkele dagen per email.

Artikel 4. Betaling
Het cursusgeld dient uiterlijk 14 dagen na ontvangt van de factuur op de rekening van Drs Mama zijn bijgeschreven. Bij ontvangst van de betaling is de cursusplek definitief gereserveerd voor de cursist. Per email wordt de cursist op de hoogte gesteld van de wijze van betalen, dit kan ook middels een betaallink zijn.

Cursisten kunnen de nota na afloop van de cursus indienen bij hun ziektekostenverzekeraar om een vergoeding aan te vragen. De cursist dient zelf in de polisvoorwaarden van zijn/haar verzekeraar na te kijken of (een deel van) de cursus vergoed wordt.

Artikel 5. Annulering door de cursist

Zwangerschapscursus

Wanneer de cursist door omstandigheden niet kan deelnemen aan de cursus, moet dat per email gemeld worden.

Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de cursus wordt 100% van het betaalde cursusgeld geretourneerd.

Bij annulering vanaf 4 weken tot 2 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het betaalde cursusgeld geretourneerd.

Bij annulering vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus is 100% van het cursusgeld verschuldigd. Uitsluitend wanneer de baby voor de start van de cursus geboren wordt, is annulering kosteloos.

Artikel 6. Annulering door Drs Mama
Drs Mama behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen of overmacht. Dit zal in geval van onvoldoende aanmeldingen uiterlijk 10 dagen van tevoren worden gemeld. Het eventueel betaalde cursusgeld wordt dan natuurlijk 100% gerestitueerd. De mogelijkheid zal dan worden geboden een privécursus te volgen of bij een andere cursus aan te sluiten.

Artikel 7. Vertrouwelijkheid
Drs Mama zal alle door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Dit wordt ook verwacht van de cursisten onder elkaar.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
Deelname aan de cursussen van Drs Mama is op eigen risico. Drs Mama is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is of verband houdt met deelname aan de cursus. Drs Mama draagt geen verantwoordelijkheid voor de medische conditie van de cursist.

Artikel 9. Intellectueel eigendom
Het verstrekte cursusmateriaal is eigendom van Drs Mama. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door Drs Mama voorbehouden.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Drs Mama mogen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal geopenbaard, geëxploiteerd, of op welke wijze dan ook verveelvoudigd worden.

X