Geboorteplan

Geboorteplan

Vandaag praten we met Lotte & Robert over de geboorte van hun dochter Roos.

Luister hoe een shotglaasje vruchtwater de gemoederen bezig houdt, de verloskundige haar teleurstelling niet voor zich kan houden, de klok eerst moet verdwijnen voordat het circus kan beginnen, er toch nog een waterval verscholen lag, Robert flashbacks krijgt naar Hollywood beval scenes, Lotte behoudens op fietsvakanties echt nooit scheld en de baby nog in het geboortekanaal gecheckt wordt op de haarkleur.

Hierna duiken we met ouders het verhaal dieper in en reflecteren we op hoe er ook uit een bevalling volgens het boekje van alles geleerd kan worden, hoe waardevol het is om echt serieus genomen te worden door de hulpverlening, het ook helpt om zelf heel duidelijk voor ogen te hebben wat je echt niet wilt, dat toucheren op verzoek gewoon gehonoreerd wordt, hoe kiezen voor pijnbestrijding je niet minderwaardig maakt, je ook regie kan pakken in het ophogen van de oxytocine pomp en de ontlading een opbouw heeft van 40 weken.

 

Mini Mini Masterclass | Geboorteplan

Geboorteplan, geboortewensen, een bevalkaart. De namen die we gebruiken doen er wel degelijk toe, want soms kan het voelen alsof je een menu kan afvinken en zo je ideale geboorte kan regisseren. 

Misschien dat daar de iets wat laatdunkende emoties vandaan komen als het gaat over een geboorteplan, waarbij vaak in dezelfde zin genoemd wordt, je weet toch niet hoe het loopt, dus waar is zo’n plan goed voor dan. En zo kan het natuurlijk oprecht ook voelen, dat je weinig tot geen gevoel hebt bij wat jullie nou eigenlijk nodig hebben tijdens de geboorte. 

Bereid je goed voor!

Needless to say: voorbereiding is daarin natuurlijk key, waarmee we bedoelen dat het enorm helpt voor je beleving als je realistische verwachtingen hebt ten aanzien van de geboorte, maar ook realistische verwachtingen hebt over jezelf.

Het geboorteplan wat jullie maken heeft meerdere doelen: Allereerst geeft het jullie samen richting om na te denken over wat voor jullie belangrijk is in dit life-event. Dit levert gegarandeerd goede gesprekken op en inzichten in elkaar die je mogelijk nog niet had.

Handvatten voor de hulpverlener

Daarnaast maak je het met een geboorteplan ook makkelijker voor de hulpverlener om je te leren kennen. Want let’s face it. De zorg is tegenwoordig vaak zo ingericht, dat ondanks de beste bedoelingen, je veel verschillende gezichten ziet tijdens de controles, zowel bij de verloskundige als in het ziekenhuis en je voelt ook altijd de krapte (tijdsdruk) van het spreekuur. EN dan is er nog een groot percentage wat tijdens de bevalling medisch wordt en dan is het fijn om op dat moment een A4 te kunnen overhandigen. 

Wie je bent, waar je wieg heeft gestaan, wat jou heeft gevormd de afgelopen plus minus 30 jaar, is niet zonneklaar van je gezicht af te lezen. En DAAR ligt de grote waarde.

Een inkijkje in wie je bent

Stel jezelf de vraag: Wat moet de hulpverlening van ons weten tav de geboorte? We geven je op een briefje dat antwoord daarop geheid niet past in een invuloefening-lijstje. 

Waar kan je dan allemaal aan denken. Het kan zo simpel zijn als opschrijven hoe jullie je voelen tav de komende geboorte. Kijk je er naar uit, is er vertrouwen, ben je er bang voor, of maak je je veel zorgen. Dat geeft richting. 

Nog mooier is als je ook kan opschrijven waarvan je denkt dat het een probleem kan geven tijdens de geboorte, waardoor je de hulpverlener daar mede verantwoordelijk in maakt, dat ze daar op kunnen letten, of misschien heb je zelfs ideeën wat jou in die situaties zou kunnen helpen. 

Voorbeelden ter inspiratie

Een paar voorbeelden:

  • Graag honoreren als ik om stilte vraag: Ik kan overprikkeld raken van onrustige muziek of rumoer. 
  • Ik voel mijn grenzen niet goed als ik gepushed wordt, voor mij is belangrijk even alleen de tijd te krijgen voor beslissingen.
  • Zowel ik als mijn partner zijn heel sociaal wenselijk. Ik zeg snel ja, ook als ik van binnen voel nee. Het helpt mij als vragen gesteld worden zonder suggestie, maar met echte keuze opties.
  • En het is natuurlijk niet alleen de zwangere waarvoor een geboorteplan belangrijk is. Een voorbeeld van een partner: Ivm met het overlijden van mijn zusje rondom de geboorte vroeger, ben ik bang voor het geboortemoment als de baby blauw paars is. Het helpt mij als vanaf het moment van geboorte de observaties over de baby hardop uitgesproken worden, zowel bij een goede start als bij een slechte start.

Denk in stappen

Serieus: De rest van het blaadje kan je hierna bijna leeg laten. Nee hoor, grapje, grijp die kans om na te denken over je ideale scenario, maar ook over de minder leuke dingen. Geen knip is niet zo ijzersterk om op te schrijven, een knip heeft natuurlijk altijd een indicatie. Dus bijv. bij welke indicatie je het wel of niet zou willen. Of dat je altijd meegenomen wil worden in de beslismomenten. (Wat überhaupt altijd moet gebeuren overigens, maar je kan het belang ervan voor jullie wellicht onderstrepen)

En wat willen jullie eigenlijk als je een keizersnede krijgt. Door een plan te maken, behoudt je ook op dat moment de regie. 

Een geboorteplan maken is een eerste stap in jezelf serieus nemen en jezelf gunnen dat je het zo serieus neemt. Die gunfactor kan je maar beter trainen, want ook in de kraamtijd en in het ouderschap blijft gunnen het toverwoord.