Wijzer in Verwachting | Gentle Sectio

Wijzer in Verwachting | Gentle Sectio

In deze aflevering praten we met Daan & onze eigen Drs Mama Bregje over de geboorte van hun zoon Joep.

Luister hoe slapen prioriteit nr 1 is van Daan, de klossen door de keuringsdienst van waarde komen, hoe er twee vrouwen onder de douche zitten, de tranen door de endorfines naar buiten geduwd worden, gluurders buiten de deur gehouden worden, Bregje nog even de fiets pakt tussen 2 ziekenhuizen in, een Kaiserschnitt roze gekleurd kan zijn en Dokter McDreamy ook mee scrubt.

Hierna duiken we met de ouders het verhaal dieper in en reflecteren we op hoe je beeld je gedragingen bepaalt, hoe hormonen voor je kunnen werken, de geschiedenis dynamisch is, de beleving positief kan blijven ondanks dat je in retrospect dingen anders had gedaan, het geboortemoment meemaken van onschatbare waarde is en de emotionele lading van kleine gebaren nog 9 jaar door kunnen werken.

Mini Mini Masterclass | Gentle Sectio

Wanneer de beslissing voor een keizersnede tijdens de bevalling gemaakt wordt spreek je van een secundaire sectio of een spoed keizersnede. Er kunnen verschillende redenen zijn voor een keizersnede: redenen die bij de moeder liggen, als de ontsluiting of uitdrijving niet doorzet zoals in dit verhaal, of omwille van de baby. Je kan je voorstellen dat het voor de mate van spoed nogal uitmaakt wat de indicatie is.

Klassiek

Klassiek gaat een keizersnede zoals in dit geboorteverhaal. Na een ruggenprik wordt achter een lakentje de buik geopend, de baby wordt boven het lakentje getoond, daarna gaat de baby mee met de kinderarts, naar een kamertje ensuite. Als partner ga je mee, want jij bent de ogen en oren van de zwangere die achterblijft op de operatietafel. Nadat jullie baby is nagekeken komt de baby in doeken gewikkeld even bij je terug. Daarna gaat de baby naar de kraamafdeling samen met je partner, terwijl jij nog gehecht wordt, wat zeker nog 45 minuten duurt.

Vrouwvriendelijk

Inmiddels zijn er veel nieuwe inzichten over wat er allemaal belangrijk is voor een goede start als gezin. Die inzichten worden volop ingezet bij de gentle sectio, ofwel de vrouwvriendelijke keizersnede. (wat zegt dat over de klassieke keizersnede…)

De gentle sectio wordt meestal toegepast als het van te voren al duidelijk is dat de baby via een keizersnede geboren gaat worden. Omdat deze van tevoren ingepland wordt is er tijd om voorzorgsmaatregelen te nemen.

Voordelen

Want wat zijn nou de voordelen van deze gentle keizersnede? De baby wordt langzamer uit de buik gehaald. De snede in de buik kan wat kleiner worden gemaakt zodat de baby net iets meer zich een weg uit de baarmoeder moet wringen zoals wanneer hij door het baringskanaal gaat. Zo wordt de meer natuurlijke overgang van baarmoeder naar buiten enigszins nagebootst. Op het moment dat de baby geboren wordt gaat het lakentje, wat tot die tijd voor je gezicht gespannen is, omlaag gehaald, waardoor je mee kan kijken met het geboortemoment. Afhankelijk van de conditie van de baby en het ziekenhuis waar je bevalt wordt vervolgens de baby of direct bij je op de borst gelegd, of eerst aan je getoond en daarna toch nog even meegenomen door de kinderarts. Er wordt meer tijd genomen voor het laten uitkloppen van de navelstreng en soms is het mogelijk dat je als partner de navelstreng ter plekke doorknipt.

Ook wordt de operatiekamer iets meer verwarmd zodat de baby na de geboorte niet te snel afkoelt, en er is een extra verpleegkundige aanwezig om de baby goed in de gaten te houden. Daardoor  kan de baby bij jou op de borst blijven liggen terwijl de buik gehecht wordt. Je wordt als kersvers gezin dus niet gescheiden en hebt de mogelijkheid om volop samen dat eerste uur met jullie baby in je op te nemen. Ook krijg je de kans om direct in het eerste uur te starten met het geven van borstvoeding als je dat wil, wat de slagingskans vergroot.

Regie

Is het zien geboren worden van jullie baby en als gezin niet gescheiden worden alleen voorbehouden aan degene met een sectio zonder spoedindicatie? Natuurlijk niet. Meer en meer wordt duidelijk hoe belangrijk dit is en zodoende wordt er ook waar mogelijk meer rekening gehouden met deze belangen, ook bij spoed sectio’s. Maar wanneer dit niet automatisch wordt aangeboden, pak dan de regie en vraag naar de mogelijkheden. Zo hoeft een keizersnede niet te voelen alsof het out of your hands is.

Representatie

1 op de 7 zwangeren in Nederland krijgt een keizersnede en dat is een veel hoger getal dan dat je op basis van de voorlichting en verhalen zou verwachten. En anders dan wat veel mensen denken kun je je ook hierop heel goed voorbereiden, zodat je minder voor verrassingen komt te staan. Het wordt tijd dat de keizersnede meer representatie krijgt, zodat je minder overvallen wordt en je de regie kan behouden mocht het jullie overkomen. Want wij gunnen het iedereen dat ook deze geboorte wordt beleefd als het wonder dat het is.