Wijzer in Verwachting | Het CTG

Wijzer in Verwachting | Het CTG

In deze aflevering praten we met Arthur en Mariska over de geboorte van hun zoon Spencer.

Luister hoe Mariska een valse start maakt, Arthur weeën moet veinzen, een ruggenprik de sfeer doet veranderen, Arthur gered wordt door een broodje kroket, Mariska een keizersnede weet te voorkomen en Spencer de liefde van hun leven wordt.

Hierna duiken we met de ouders het verhaal dieper in en reflecteren we op het delen van verantwoordelijkheid, op alles voorbereid zijn totdat je alleen achter moet blijven in het ziekenhuis, de rol van het CTG, fatshaming, jezelf iets gunnen, het wonderlijke geheugen voor details en hoe bedreigend het is als de sfeer omslaat en je hierin niet wordt meegenomen.

Mini Mini Masterclass | Het CTG

Een CTG, say what?!. Een CTG, oftewel een cardio toco gram.

Een apparaat waarmee je de hartslag van de baby en de weeën van de zwangere registreert en waarmee je dus iets kan zeggen over de conditie van de baby. De registratie gebeurt met twee elastische banden die om je buik heen zitten, die elk een transducer op z’n plek houden. De ene registreert de hartslag van de baby, de andere de weeënactiviteit van de baarmoeder. De hartslag van de baby is normaal als die tussen de 110 tot 150 slagen per minuut ligt.

Medisch
Zo’n CTG komt niet bij elke bevalling om de hoek kijken. Normaal gesproken wordt deze alleen gebruikt in een medische setting. Er is dan reden om de conditie van moeder en kind continu te monitoren. Daarom word je vaak meteen bij binnenkomst aan het CTG gekoppeld. Omdat de meeste apparaten met draadjes vast zitten aan een monitor is je bewegingsvrijheid mogelijk verminderd is. Besef je dat het niet betekent dat je moet gaan liggen tijdens de ontsluiting, ook met draden en banden is het nog steeds mogelijk om te bewegen. Belangrijk is om je dit te realiseren en dat er mee gedacht kan worden om dit meer te faciliteren voor jullie. Zo zijn er bijvoorbeeld ook draadloze CTG’s beschikbaar. Waarom die nog niet standaard zijn is een grote vraag, maar het loont de moeite om er in elk geval om te vragen. Als het draadloze CTG niet beschikbaar is, kijk waar de mogelijkheden zitten zodat je niet aan bed gekluisterd zit, als je dat eigenlijk niet wil.

Continue?
Misschien is het ook niet nodig om continu gemonitord te worden en zou je even van het apparaat af kunnen om bijvoorbeeld te douchen of überhaupt een tijdje losgekoppeld te zijn van het CTG.

Ben je bij de verloskundige onder controle dan zal zij de conditie van de baby vooral in de persfase controleren met een doptone. Dat is zo’n zelfde apparaatje als tijdens de controles in de zwangerschap, waarbij je naar het hartje van de baby luistert.

Conditie van de baby
Vooral in deze persfase is het belangrijk na iedere wee de hartslag van de baby te controleren. Dit omdat door de toenemende druk van de wee op je kindje de hartslag zal dalen. Dit is normaal, maar je wil controleren of de hartslag zich na de wee weer herstelt.

Bij een CTG wordt dit dus allemaal automatisch en continu geregistreerd.

De beoordeling en interpretatie van een CTG is echt hogere wiskunde. Lekker niet aan beginnen dus, piepjes laten uitzetten, vragen stellen en vooral kijken naar wat jullie nodig hebben om je veilig en gehoord te voelen tijdens de baring.