Hoge Bloeddruk

Hoge Bloeddruk

Deze week praten we met Sanne en Neil over de geboorte van hun dochter Jinthe. 

Luister hoe Sanne bijna gehypnotiseerd is door de hypno, Neil net die ene afspraak mist, de shortcare nog wel wat shorter had gemogen, de gynaecoloog gezellig belt op zondag, dat dagenlang bevallen heerlijk blijkt, je dan ook lekker de tijd hebt voor Skibbo, hoe natuurlijk onnatuurlijk is en Sanne de verloskundige wegstuurt om haar daarna bijna bij haar in bad te trekken.

Hierna duiken we met ouders het verhaal dieper in en reflecteren we op hoe het ziekenhuis weerstand op kan roepen en hoe onterecht dat blijkt, dat het helpt als je de tijd krijgt je verwachtingen bij te stellen, hoe je bevalplan de communicatie en het vertrouwen kan versterken, dat je overgeven aan een huilbui de lucht kan klaren en hoe ondanks alle hobbels en bochten deze geboorte een intens intiem moment is ookal staat de hele kamer vol.

Mini Mini Masterclass | Hoge Bloeddruk

Een hoge bloeddruk die het gevolg is van de zwangerschap, wordt zwangerschapshypertensie genoemd. Soms afgekort met PIH ofwel Pregnancy Induced Hypertension. 

Van de vrouwen die voor het eerst zwanger zijn, krijgt 5 tot 15 procent een hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap. Dit treedt op in de tweede helft van de zwangerschap, meestal pas in de laatste 3 maanden. 

Elke controle bloeddrukmeting

Je herkent vast dat bij elke controle bij de verloskundige je bloeddruk gemeten wordt, waarna je 2 getallen te horen krijgt, de bovendruk en de onderdruk. Wanneer de onderdruk 2x boven de 90 mmHg gemeten wordt, of de bovendruk boven de 140 mmHg, is er reden om je door te verwijzen naar de gynaecoloog. Dat gebeurd met spoed als de bloeddruk echt heel hoog is, of als je bijkomende klachten hebt zoals: hoofdpijn, tintelende vingers, sterretjes zien, een bandgevoel in de bovenbuik of veel vocht vasthouden. 

Onbekend en multifactorieel

Een hoge bloeddruk ontstaat niet omdat je teveel stress hebt. Je rustig houden is hoe dan ook goed, maar je bloeddruk daalt er niet door. De reden van de stijging van de bloeddruk is nog veelal onbekend en multifactorieel. Het is een uiterst complex ziektebeeld en kan zich in vele vormen voordoen.

Zo spelen factoren als erfelijkheid een rol, of je andere ziektes hebt zoals een nierziekte of diabetes, maar ook of het je eerste zwangerschap is. 

Aangenomen wordt dat de basis van het ziektebeeld gevormd wordt door een niet goede aanleg van de spiraalarteriën in de placenta, waardoor de vaten aldaar star zijn. Daardoor moet de bloeddruk verhogen om voldoende bloed met voedingsstoffen en zuurstof bij de baby te brengen.

Schade

Voor de gezondheid van de zwangere is het niet goed als de bloeddruk te hoog is, dat kan schade geven aan organen, met als ergste complicatie een hersenbloeding. Daarom wordt de hoogte van de bloeddruk behandeld met medicatie, antihypertensiva, maar wel in die mate dat de bloeddruk niet te laag wordt voor een goede doorbloeding van de placenta. 

Doorbloeding placenta

Want dat is het andere risico wat speelt bij de hoge bloeddruk, dat de baby onvoldoende kan groeien omdat de placenta slecht doorbloedt wordt. De baby wordt goed in de gaten gehouden met hartfilmpjes, of wel het CTG, groei-echo’s, maar ook speciale echo-doppler metingen waarbij naar de flow in de navelstreng gekeken wordt. Een baby die tekort komt, gaat energie besparen en zal het bloed naar belangrijke organen sturen, waardoor je bijvoorbeeld ziet dat het hoofd ten opzichte van de buik meer zal groeien en de buik klein blijft. 

Veel controles

Een behoorlijk stressvolle bedoening voor jullie als ouders. Het is niet een eenmalige meting of een pilletje erin en klaar. Nee, het blijft een continue afweging wat het beste is voor de zwangere en voor de baby. Daarbij kan de hoge bloeddruk zich ontwikkelen naar pre-eclampsie ofwel zwangerschapsvergiftiging. Dan vinden ze eiwitten in de urine en krijg je vaak ook de eerder genoemde klachten van hoofdpijn, bovenbuik pijn of tintelingen. 

Inleiden

Wanneer je meer dan 37 weken zwanger bent wordt de bevalling meestal ingeleid, omdat je dan pas echt geneest van de hoge bloeddruk. Als je heel ziek bent, pre-eclampsie ontwikkelt, of de baby te veel last heeft van het leven in de baarmoeder wordt de geboorte al voor de 37e zwangerschapsweek opgewekt.