Wijzer in Verwachting | Ingeleid worden

Wijzer in Verwachting | Ingeleid worden

In deze aflevering praten we met Laurie & Jaro over de geboorte van hun dochter Mila.

Luister hoe de aanstaande ouders niet op tijd aanwezig zijn voor hun eigen bevalling, de kutmuziek uitgezet moet worden, Laurie iedereen kordaat alle hoeken van de kamer laat zien en Jaro daar instant verliefd op wordt, Laurie ff pauze neemt op het hoogtepunt en alles onder het bloed, kots en zooi zit.

Hierna duiken we met de ouders het verhaal dieper in en reflecteren we op cholestase (whut?!), het moeten schakelen als niets gaat zoals gepland, het oxytocine infuus, het belang van meegenomen worden in beslissingen en dat deze geboorte ondanks alles zoveel mooier is dan het op papier lijkt.

Mini Mini Masterclass | De bevalling inleiden

Tegenwoordig kunnen we de bevalling inleiden. Dat wil zeggen dat de geboorte die nog niet spontaan gestart is kunstmatig opgewekt kan worden. Dit heeft tot grote gezondheidswinst geleid, omdat er een aantal problemen kunnen optreden in de zwangerschap die op de langere duur nadelig of zelfs gevaarlijk kunnen zijn voor moeder of kind. Door de bevalling kunstmatig op te wekken kunnen die problemen worden voorkomen

De keuze voor een inleiding maak je samen met de gynaecoloog. Het is belangrijk dat je je goed laat voorlichten over de voors en tegens van een inleiding. Bij een opgewekte bevalling heb je bijvoorbeeld een iets groter risico op een kunstverlossing, zoals een keizersnede, of meer bloedverlies na de geboorte. Zoals wij in iedere aflevering proberen te onderstrepen is meegenomen worden in deze beslissing, ook voorafgaand aan de bevalling, heel belangrijk voor je beleving.

Rijpen
Een inleiding kan gebeuren door een ballonnetje in de baarmoedermond te plaatsen, de vliezen te breken of met medicatie de weeën en ontsluiting op te wekken. Mocht de baarmoedermond nog helemaal potdicht zitten, dan zal deze eerst geprimed moeten worden. Dit noemen we het rijpen van de baarmoedermond. Dit gebeurt met een prostaglandine gel of met een balloncatheter. De gel wordt rond de baarmoedermond aangebracht om deze te laten verweken. Bij de balloncatheter wordt een klein slangetje in de baarmoedermond gebracht waarna er daar een ballonnetje wordt gevuld met water. Dit kan als zeer onaangenaam en pijnlijk worden ervaren. Als de balloncatheter er vervolgens uit valt, heb je voldoende ontsluiting om te gaan starten met een oxytocine-infuus, wat de weeën op moet wekken. Het kan soms een dag of meer duren voordat je voldoende ontsluiting hebt gekregen.

Voordat je met balloncatheters en medicatie aan de slag gaat kan je ook nog worden gestript Dan worden de vliezen met een vinger via de baarmoedermond losgewoeld van de wand. Dit kan een eerste zetje zijn voor je eigen lichaam om de bevalling op gang te brengen. Dit kan alleen als de baarmoedermond al gerijpt is. 1 op de 8 vrouwen heeft hierdoor geen verdere inleiding nodig.

Ook kan gekozen worden om de vliezen te breken. Hierbij komt een enorme golf hormonen vrij die mogelijk de bevalling verder spontaan op gang brengt. In veel ziekenhuizen mag je pauze vragen tussen het breken van de vliezen en het starten van het oxytocine infuus. Om je lijf de kans te geven om zelf weeën aan te gaan maken. Het kan zijn dat je hier actief om moet vragen, omdat het plaatsen van het oxytocine infuus soms routinematig direct volgt op het breken van de vliezen.

Iedereen reageert anders
De dosering van oxytocine om weeën op te wekken is per ziekenhuis verschillend en er is geen eenduidigheid over. Omdat elk lichaam anders is, zal de ene persoon direct reageren op een snufje oxytocine, terwijl de andere zwangere bij de hoogste pompstand nog geen wee heeft gehad.

Het ophogen van de dosering vraagt dus om persoonlijk beleid.

Behalve dat de interventies om de bevalling op te wekken soms als vervelend kunnen worden ervaren, wordt na het starten van het oxytocine infuus vaker een weeenstorm gezien en stress bij de baby. Daarom moet de hartactie van de baby en de weeenactiviteit gemonitord worden in het ziekenhuis.