Waar ben je naar op zoek?
< Alle onderwerpen
Afdrukken

Anti-D en rhesusantagonisme

Wat is rhesusantagonisme en Anti-D?

Rhesus antagonisme is een aandoening waarbij er een conflict ontstaat tussen het bloed van de zwangere en dat van de foetus tijdens de zwangerschap. Het komt voor wanneer een zwangere met rhesus negatief bloed een baby krijgt van een partner met rhesus positief bloed. Rhesus antagonisme ontstaat wanneer bloedcellen van de foetus, die rhesus D-positief zijn, in de bloedbaan van de zwangere terechtkomen en het immuunsysteem deze als vreemd ziet en antilichamen tegen deze bloedcellen gaat produceren. Lees meer over Anti-D en rhesusantagonisme.

Als deze antilichamen de placenta passeren en in het bloed van de foetus terechtkomen, kunnen ze daar de rode bloedcellen van de foetus afbreken en leiden tot bloedarmoede en andere ernstige complicaties. Deze aandoening kan leiden tot foetale bloedarmoede, geelzucht, hydrops foetalis (ophoping van vocht in de weefsels van de foetus) en in ernstige gevallen tot de dood van de foetus.

In Nederland worden zwangeren gescreend op rhesus D-factor tijdens hun eerste prenatale controle. Als een zwangere rhesus negatief blijkt te zijn en haar partner rhesus positief, dan worden er maatregelen genomen om rhesus antagonisme te voorkomen. Dit kan onder andere door het toedienen van anti-D immunoglobuline tijdens de zwangerschap en na de bevalling, om te voorkomen dat de zwangere antilichamen aanmaakt tegen de rhesus D-factor van de baby.

Wat is Anti-D?

Anti-D is een antilichaam dat kan worden geproduceerd door het immuunsysteem van een persoon met rhesus antagonisme, wanneer deze persoon bloed ontvangt dat de rhesus D-factor bevat die hij of zij niet heeft. Rhesus antagonisme komt voor wanneer een zwangere met rhesus negatief bloed een baby krijgt van een partner met rhesus positief bloed. Tijdens de zwangerschap kan er een kleine hoeveelheid van de bloedcellen van de baby in de bloedbaan van de moeder terechtkomen, wat kan leiden tot de vorming van anti-D antilichamen als de moeder rhesus D-negatief is en de baby rhesus D-positief is.

In Nederland wordt anti-D immunoglobuline (Rhophylac, Rhesonativ) toegediend aan rhesus negatieve zwangern die bevallen zijn van een rhesus positief kind, of tijdens bepaalde ingrepen zoals een miskraam, abortus of vruchtwaterpunctie. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat de zwangere antilichamen aanmaakt tegen de rhesus D-factor van de baby. Door het toedienen van anti-D immunoglobuline wordt het bloed van de zwangere “schoongemaakt” van eventuele rhesus D-positieve bloedcellen van de baby, waardoor de vorming van anti-D antilichamen wordt voorkomen.

 

Door DRS MAMA

Inhoudsopgave