Waar ben je naar op zoek?
< Alle onderwerpen
Afdrukken

Zwangerschapsvergiftiging

Wat is zwangerschapsvergiftiging?

Zwangerschapsvergiftiging, ook wel bekend als pre-eclampsie, is een aandoening die kan optreden tijdens de zwangerschap. Het wordt gekenmerkt door hoge bloeddruk en schade aan organen, meestal aan de lever en nieren. Zwangerschapsvergiftiging treedt meestal op na de 20e week van de zwangerschap en kan gepaard gaan met symptomen zoals eiwit in de urine, zwelling van het gezicht, handen en voeten, hoofdpijn, visusstoornissen en buikpijn.

Zwangerschapsvergiftiging kan ernstige gevolgen hebben voor zowel de zwangere als de baby. Onbehandelde pre-eclampsie kan leiden tot complicaties zoals vroeggeboorte, groeivertraging van de baby, placenta-abruptie (waarbij de placenta loskomt van de baarmoederwand), lever- en nierfalen, en in zeldzame gevallen zelfs de dood van de zwangere en/of de baby.

Als zwangerschapsvergiftiging wordt vastgesteld, zal de gezondheidszorgverlener waarschijnlijk aanvullende medische controles en behandelingen aanbevelen. Dit kan het voorschrijven van medicatie om de bloeddruk onder controle te houden, rust voorschrijven, het monitoren van de baby en in ernstige gevallen kan een ziekenhuisopname nodig zijn.

Het is belangrijk om regelmatig prenatale controles bij te wonen en eventuele zorgen of symptomen meteen met een arts te bespreken. Zwangerschapsvergiftiging kan ernstig zijn, maar met vroegtijdige diagnose en goede medische zorg kan het risico op complicaties worden verminderd.

Wat zijn de symptomen van zwangerschapsvergiftiging?

De symptomen van zwangerschapsvergiftiging kunnen variëren van mild tot ernstig. Sommige zwangeren kunnen mogelijk geen symptomen ervaren, terwijl anderen symptomen kunnen hebben die snel verergeren. Hier zijn enkele veelvoorkomende symptomen van zwangerschapsvergiftiging:

 • Hoge bloeddruk (hypertensie): Dit is een van de belangrijkste kenmerken van zwangerschapsvergiftiging. Een bloeddruk van 140/90 mmHg of hoger wordt als hoog beschouwd.
 • Eiwit in de urine (proteïnurie): Dit kan worden gedetecteerd via een urinetest tijdens prenatale controles. Het wordt veroorzaakt door schade aan de nieren.
 • Zwelling van het gezicht, vooral rond de ogen, handen, enkels en voeten: Dit wordt oedeem genoemd en wordt veroorzaakt door vochtophoping.
 • Hoofdpijn: Vaak wordt pre-eclampsie geassocieerd met aanhoudende en intense hoofdpijn.
 • Visusstoornissen: Veranderingen in het gezichtsvermogen kunnen optreden, zoals wazig zien, lichtgevoeligheid of het waarnemen van flitsen of vlekken.
 • Buikpijn: Sommige zwangeren kunnen pijn in de bovenbuik ervaren, vooral aan de rechterkant, onder de ribben.
 • Misselijkheid en braken: Deze symptomen kunnen optreden, maar worden niet altijd direct geassocieerd met pre-eclampsie.

Het is belangrijk op te merken dat niet alle zwangeren met pre-eclampsie alle symptomen ervaren. Bovendien kunnen sommige van deze symptomen ook voorkomen bij normale zwangerschap, daarom is het cruciaal om regelmatige prenatale controles bij te wonen. Een gezondheidszorgverlener kan de bloeddruk meten, urine controleren op eiwit en andere tekenen van pre-eclampsie in de gaten houden om een nauwkeurige diagnose te stellen.

 

Wat is eclampsie?

Eclampsie is een zeer ernstige en levensbedreigende complicatie die kan optreden tijdens de zwangerschap. Het wordt beschouwd als een ernstige vorm van pre-eclampsie, gekenmerkt door aanvallen van toevallen of convulsies bij een zwangere die geen eerdere geschiedenis van epilepsie heeft.

Eclampsie treedt meestal op na de 20e week van de zwangerschap, vaak als een progressie van pre-eclampsie. Het wordt gekenmerkt door symptomen zoals hoge bloeddruk (hypertensie), eiwit in de urine (proteïnurie), zwelling van het gezicht, handen en voeten (oedeem), hoofdpijn, visusstoornissen en buikpijn. Deze symptomen kunnen snel verergeren en leiden tot convulsies, die ook wel eclamptische aanvallen worden genoemd.

Eclampsie is een ernstige medische noodsituatie die onmiddellijke medische aandacht vereist. Het kan leiden tot verschillende complicaties, waaronder letsel door convulsies, ademhalingsproblemen, hersenbeschadiging, orgaanschade en zelfs de dood van de zwangere en/of de baby.

De behandeling van eclampsie omvat meestal het beheersen van de aanvallen en het handhaven van de vitale functies van de zwangere. Dit kan het toedienen van anticonvulsieve medicatie, het stabiliseren van de bloeddruk, het beheren van de ademhaling en het observeren van de foetale toestand omvatten. In de meeste gevallen zal een vroegtijdige bevalling worden overwogen om het leven van de zwangere en de baby te redden.

 

Wat is het HELLP-syndroom?

Het HELLP-syndroom is een ernstige complicatie die kan optreden tijdens de zwangerschap. HELLP staat voor Hemolyse, Elevated Liver enzymes (verhoogde leverenzymen) en Low Platelet count (laag aantal bloedplaatjes). Het syndroom wordt gekenmerkt door een combinatie van afwijkingen in het bloedbeeld, leverfunctie en bloedstolling.

Het HELLP-syndroom treedt meestal op in de tweede helft van de zwangerschap, maar kan ook voorkomen tijdens de bevalling of direct na de geboorte van de baby. De exacte oorzaak van het syndroom is niet volledig begrepen, maar het wordt geassocieerd met pre-eclampsie, een andere hypertensieve aandoening die zich tijdens de zwangerschap kan ontwikkelen.

De symptomen van het HELLP-syndroom kunnen variëren, maar kunnen onder andere ernstige pijn in de bovenbuik, hoofdpijn, misselijkheid, braken, vermoeidheid, verwardheid, geelzucht en bloedingen omvatten. Het HELLP-syndroom is een ernstige aandoening die onmiddellijke medische aandacht vereist.

Behandeling van het HELLP-syndroom omvat meestal het opnemen van de zwangere in het ziekenhuis, het controleren van diens bloeddruk, het handhaven van voldoende vochtbalans, toedienen van medicatie om de bloedplaatjes te verhogen, het behandelen van leverfunctiestoornissen en het monitoren van de groei en het welzijn van de baby. In sommige gevallen kan een vroegtijdige bevalling noodzakelijk zijn om het leven van de zwangere en de baby te redden.

Het HELLP-syndroom is een ernstige aandoening met potentieel levensbedreigende complicaties. Het is belangrijk voor zwangere om regelmatige prenatale controles bij te wonen en eventuele zorgen of symptomen meteen met een arts te bespreken. Vroege diagnose en behandeling kunnen de risico’s verminderen en de uitkomst verbeteren.

 

Wat zijn de symptomen van het HELLP-syndroom?

Het HELLP-syndroom kan een breed scala aan symptomen veroorzaken, die vaak snel verergeren. De symptomen van het HELLP-syndroom kunnen overlappen met die van pre-eclampsie, maar er zijn enkele specifieke kenmerken die het HELLP-syndroom onderscheiden. Hier zijn enkele veelvoorkomende symptomen:

 • Pijn in de bovenbuik: Ernstige, aanhoudende pijn in de bovenbuik, vooral aan de rechterkant, onder de ribben. Het kan aanvoelen als een drukkende of knellende pijn.
 • Hoofdpijn: Ernstige hoofdpijn die niet verlicht wordt door gebruikelijke remedies.
 • Misselijkheid en braken: Kan gepaard gaan met de bovenbuikpijn.
 • Vermoeidheid: Ernstige vermoeidheid of zwakte die niet verbetert met rust.
 • Geelzucht: Geelverkleuring van de huid en het oogwit als gevolg van leverbeschadiging.
 • Bloedingsproblemen: Onverklaarbare blauwe plekken, bloedend tandvlees of andere bloedingen als gevolg van een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie).
 • Veranderingen in het gezichtsvermogen: Wazig zien, lichtgevoeligheid, dubbel zien of het waarnemen van flitsen of vlekken.
 • Zwelling: Zwelling van het gezicht, handen, enkels of voeten.

Het is belangrijk op te merken dat de symptomen van  het HELLP-syndroom snel kunnen verergeren en levensbedreigend kunnen worden. Als je vermoedt dat je het HELLP-syndroom hebt of als je symptomen ervaart die zorgwekkend zijn, moet je onmiddellijk medische hulp zoeken. Een tijdige diagnose en behandeling zijn essentieel om complicaties te voorkomen en de gezondheid van zowel zwangere als baby te beschermen.

 

Wat is het verschil tussen zwangerschapsvergiftiging en het HELLP-syndroom?

Pre-eclampsie en het HELLP-syndroom zijn beide ernstige complicaties die kunnen optreden tijdens de zwangerschap, maar er zijn enkele belangrijke verschillen tussen de twee aandoeningen.

Pre-eclampsie:

 • Pre-eclampsie is een hypertensieve aandoening die wordt gekenmerkt door hoge bloeddruk (hypertensie) die optreedt na de 20e week van de zwangerschap.
 • Het gaat gepaard met symptomen zoals eiwit in de urine (proteïnurie), zwelling van het gezicht, handen en voeten (oedeem), hoofdpijn, visusstoornissen en buikpijn.
 • Pre-eclampsie kan leiden tot schade aan organen, zoals de lever en nieren, en kan ernstige gevolgen hebben voor zowel de zwangere als de baby.
 • De diagnose van pre-eclampsie wordt gesteld op basis van hoge bloeddruk en aanwezigheid van eiwit in de urine.
 • Behandeling kan het voorschrijven van medicatie om de bloeddruk onder controle te houden, rust voorschrijven en het monitoren van de zwangere en de baby omvatten. In ernstige gevallen kan een ziekenhuisopname nodig zijn.

HELLP-syndroom:

 • Het HELLP-syndroom is een complicatie van pre-eclampsie, maar kan ook voorkomen zonder de aanwezigheid van pre-eclampsie.
 • Het HELLP-syndroom wordt gekenmerkt door Hemolyse (afbraak van rode bloedcellen), Elevated Liver enzymes (verhoogde leverenzymen) en Low Platelet count (laag aantal bloedplaatjes).
 • Het gaat vaak gepaard met symptomen zoals ernstige pijn in de bovenbuik, hoofdpijn, misselijkheid, braken, vermoeidheid en bloedingen.
 • Het HELLP-syndroom kan leiden tot leverfunctiestoornissen, bloedstollingsproblemen en andere ernstige complicaties.
 • De diagnose van het HELLP-syndroom wordt gesteld op basis van afwijkingen in het bloedbeeld, leverfunctie en bloedplaatjesaantallen.
 • Behandeling omvat meestal opname in het ziekenhuis, monitoring van de zwangere en de baby, het handhaven van voldoende vochtbalans, medicatie en mogelijk vroegtijdige bevalling.

Kortom, pre-eclampsie is een hypertensieve aandoening met schade aan organen, terwijl het HELLP-syndroom een complicatie is die gekenmerkt wordt door specifieke bloedafwijkingen. Het HELLP-syndroom kan voorkomen bij zwangeren met pre-eclampsie, maar kan ook optreden zonder pre-eclampsie. Beide aandoeningen vereisen medische aandacht en opvolging.

 

Wat is de oorzaak?

De oorzaak van zwangerschapsvergiftiging, pre-eclampsie en HELLP is niet precies bekend. Waarschijnlijk heeft het ontstaan ervan te maken met:

 • erfelijke aanleg;
 • het afweersysteem;
 • de aanleg, ontwikkeling en ingroei van de placenta in de baarmoeder.

Bij een aantal ziekten is de kans op zwangerschapshypertensie, pre-eclampsie en HELLP verhoogd, zoals bij suikerziekte, vaat- en nierziekten, auto-immuunziekten of bij een al eerder bestaande hoge bloeddruk. Ook bij een meerlingzwangerschap is de kans erop verhoogd. Het ziektebeeld treedt vooral op tijdens de eerste zwangerschap.

Inhoudsopgave