Waar ben je naar op zoek?
< Alle onderwerpen
Afdrukken

Fluxus post partum

Wat is een fluxus post partum?

Een “fluxus”  verwijst naar een ernstige en plotselinge bloeding die optreedt na de geboorte van een baby. Dit kan het gevolg zijn van complicaties zoals een scheur in de baarmoeder, een onvolledige verwijdering van de placenta, een bloedstollingsstoornis of andere medische problemen. Een fluxus post partum kan leiden tot ernstige bloedarmoede en in sommige gevallen zelfs tot shock of overlijden als er niet snel medische hulp wordt geboden. Het is daarom belangrijk dat zorgverleners tijdens de bevalling alert zijn op mogelijke risicofactoren en snel handelen als er tekenen zijn van een fluxus post partum. Behandeling kan bestaan uit medicatie om de baarmoeder samen te doen trekken, chirurgische interventie of bloedtransfusies.

Wat is de behandeling van een fluxus post partum?

De behandeling van een fluxus na de bevalling is afhankelijk van de oorzaak en de ernst van de bloeding. In het algemeen zijn er verschillende stappen die zorgverleners kunnen nemen om een fluxus te behandelen, waaronder:

  • Masseren van de baarmoeder: Zorgverleners kunnen de baarmoeder masseren om deze samen te laten trekken en de bloeding te stoppen.
  • Medicatie: Zorgverleners kunnen medicijnen zoals oxytocine, prostaglandines of misoprostol toedienen om de baarmoeder te stimuleren om samen te trekken.
  • Curettage: In sommige gevallen kan een curettage nodig zijn om achtergebleven delen van de placenta of stolsels te verwijderen.
  • Ballonkatheter: Een ballonkatheter kan worden ingebracht om druk uit te oefenen op de bloedende bloedvaten en zo de bloeding te stoppen.
  • Chirurgische ingreep: Als de bloeding ernstig is, kan een chirurgische ingreep, zoals een hysterectomie, nodig zijn om de bloeding te stoppen.
  • Bloedtransfusie: Als er veel bloed is verloren, kan een bloedtransfusie nodig zijn om het bloedverlies te compenseren.

Het is belangrijk om snel te handelen bij een fluxus tijdens de bevalling, omdat dit een levensbedreigende complicatie kan zijn. Daarom moeten zorgverleners altijd alert zijn op mogelijke risicofactoren en onmiddellijk ingrijpen als er tekenen zijn van een fluxus.

Wat is het risico van een fluxus tijdens de bevalling?

Een fluxus tijdens de bevalling is een ernstige complicatie en kan levensbedreigend zijn. Het risico van een fluxus tijdens de bevalling hangt af van verschillende factoren, zoals de oorzaak van de bloeding, de snelheid waarmee de bloeding optreedt en de respons van de zwangere op de behandeling.

Enkele van de mogelijke risico’s van een fluxus tijdens de bevalling zijn:

  • Ernstige bloedarmoede: Een fluxus kan leiden tot een groot bloedverlies, wat kan resulteren in een tekort aan rode bloedcellen en ernstige bloedarmoede.
  • Shock: Als de bloeding niet snel wordt gestopt, kan dit leiden tot shock, waarbij de bloeddruk gevaarlijk laag wordt en de organen van de zwangere niet meer goed werken.
  • Beschadiging van de organen: Een ernstige fluxus kan leiden tot beschadiging van de baarmoeder en andere organen, wat kan resulteren in blijvende schade of zelfs tot verlies van de baarmoeder.
  • Overlijden: In zeldzame gevallen kan een fluxus leiden tot overlijden.

Door DRS MAMA

Inhoudsopgave